2016_04 Divadelné predstavenie Rimanka v Štátnom divadle v Košiciach