2015_09 Záverečná konferencia k projektu Moderna a tradícia